Category Archives for Renovering

Vedligeholdelse af din pejs og skorsten

December 6, 2017

De fleste mennesker anser deres pejse og skorstene for at være uforgængelige dele af deres hjem, der kræver lidt eller ingen vedligeholdelse. Mens murværk er generelt så tæt på vedligeholdelsesfri som du kan få, er ildsteder og skorstene mere end bare murværk: de er en del af dit hjems varmesystem, som effektivt skal udstøde dampe fra din pejs, ovn og vandvarmer .

Relativt mindre, men regelmæssig vedligeholdelsesindsats kan hjælpe din skorstens betjening sikkert i ubestemt tid. I USA er mange mennesker dårligt orienteret om vigtigheden af ​​grundlæggende skorstensvedligeholdelse. Denne manglende forståelse medfører et betydeligt antal forebyggelse dødsfald og skader hvert år.

Ud over sikkerhedsspørgsmålet fører forsømmelse af skorstene til meget dyre større reparationer, som ikke ville være nødvendige, hvis skorstenen blev ordentligt vedligeholdt.

 

De tre alvorligste problemer, der skyldes dårligt vedligeholdte skorstene er:

Kulmonoxidforgiftning
Skorsten brande
For tidlig svigt i pejsen og skorstenen

Kulilteforgiftning

Kulmonoxidforgiftning sker for omkring 500 årligt i Danmark, og et betydeligt antal af disse dødsfald er et resultat af dårligt vedligeholdte skorstene. Derudover bliver omkring 200 mennesker syg ved lavere eksponeringsniveauer for kulilte.

Kulmonoxid er et biprodukt af forbrænding. Jo mindre komplet brændingen (forbrænding), jo mere carbonmonoxid genereres der. Vandvarmere, gas og olieovne, pejse og brændeovne genererer alle carbonmonoxid.

En af grundene til, at kulilte er så dødelig, er, at du generelt ikke kan se eller lugte det: Sjældent har sine ofre nogen advarsel. Lavt niveau af forgiftning har tendens til at forårsage influenzalignende symptomer, så folk tror, ​​at de bare får en forkølelse. Mere avanceret forgiftning kan forårsage opkastning og hovedpine og endda død. Kulmonoxid er dødelig, fordi det snyder kroppen til at tro, det er ilt. Kroppen foretrækker fortrinsvis kulilte, idet den vælges over oxygen, når begge er til stede i atmosfæren.

I kroppen går kulilte i alle celler og lemmer, herunder hjernen. Børn er især modtagelige for hjerneskade efter relativt lave eksponeringsniveauer.

Med skorstene, pejse og ovne opstår de fleste carbonmonoxidproblemer på grund af utilstrækkelig udmattelse af dampe. Sådanne problemer kan næsten udelukkes gennem regelmæssig professionel pejs- og skorstensinspektion.

Pejs Reparation af en revnet mur

Hvis du har en revnet mur og en pejs med nulpunkt, skal du kunne erstatte brandvæggen. Hvis du har en almindelig murstenspejs, kan du muligvis tilføje et ekstra  lag mursten eller andet brandvægs materiale foran det eksisterende murværk. Det reducerer størrelsen af ​​ildkassen, og kan dog forårsage udkast og røgproblemer. Boligejere uden stor erfaring inden for mursten, sten eller betonarbejde skal nok have en autoriseret murværksentreprenør på besøg, og lave en visuel inspektion. Til dette kan vi anbefale skorsten- og pejseprodukter fra Schiedel ISOKERN

Skorsten brande

En anden stor trussel som følge af utilstrækkelig vedligeholdelse er skorstenbrande. Materiale der brænder genererer røg. Som røgen stiger op i skorstenen kommer den i kontakt med det relativt køligere indre af skorstenen (røggassen), hvor noget af røgen kondenserer som damp – ligesom på et glas koldt vand.

Den resulterende kondenserede røg kaldes creosot. Creosot er et sort eller brunt gummiagtigt stof, der opbygges af røgen. Når en tilstrækkelig mængde creosot opbygges, kan der gå ild i det. Den resulterende skorstensbrand kan variere fra at være næppe mærkbar, til at være så dramatisk, at det lyder som en lavt flyvende jetjager.

Faren i skorstensbrande kommer fra de ekstremt høje temperaturer, der genereres, hvilket på alvorlig vis kan beskadige morteren i skorstenen, og endda antænde nærliggende brændbare overflader. Den første ild i en skorsten bliver måske ikke engang bemærket, eller hvis det endelig  bemærkes, kan det medføre en falsk tillid fra ejeren.

I mange tilfælde kan den første skorsten brand forårsage revner og løsne mørtelfuger, som derefter giver den næste ild mere brandmateriale, og dermed større chance for at nå tagtræerne og andre brændbare materialer.

Typisk gør skorstensbrande, der spredes til resten af ​​huset, så hurtigt, at hele huset fyldes med røg, inden de bringes under kontrol. De høje temperaturer får dem til at sprede sig ekstremt hurtigt, og ofte fanges folk i de øvrige rum i huset.

Skorstensfejl

En tredje stor fare fra dårligt vedligeholdte skorstene, er svigt af selve grundstrukturen. Som nævnt ovenfor kan skorstensbrande beskadige morterforbindelserne og forårsage revner, der smuldrer mere og mere med fortsatte “små” skorstensbrande.

Allerede inden den anden brand har ilden mulighed for at trænge igennem de revner, der er forårsaget af den første, og derfor kan kulilte undslippe skorstenen og lække ind i boligens rum. Kulilte kan ikke lugtes, og det er derfor uhyre farligt.

Sådan vedligeholder du din garageport

Din automatiske garageport kræver periodisk vedligeholdelse for at sikre en sikker og effektiv funktionsmåde. Din garageport er ofte det tungeste og største bevægende stykke udstyr i dit hjem, så derfor er hyppig test og vedligehold især vigtigt.

Du kan ofte finde tips og krav til smørelse og justering i din manual. Fik du ikke en manual da du købte dine porte (eller har du mistet den) kan du oftest få en ny ved at kontakte forhandleren. Mange producenter har også manualerne online på deres hjemmesider, så alt du har brug for er mærke og model nummer.

Sådan vedligeholder du din garageport

Et godt sted at starte når du skal inspicere din port til garagen, er fjedrene, kablerne, rullerne og det andet udstyr på din elektrisk garageport. Se efter tegn på slid, og om der er ødelagte eller møre dele. Er du en handy gør-det-selv mand kan du ofte selv klare de mindre reparationer, men er opgaven mere kompliceret kræver det ofte en professionel hånd. Især fjedrene skal håndteres med

forsigtighed, da de er under stor kraft og kan forsage skade hvis de håndteres ukorrekt.

Rullere, fjedrer, hængsler og skinner kræver periodisk smørelse. Brug en spray silikone, let husholdningsolie eller hvid litium fedt i overensstemmelse med instruktionerne i din manual.

Test periodisk efter din garageports balance. Start med at lukke garageporten, og fjern den automatiske åbningsmekanisme så garageporten kan åbnes og lukkes med manuelt. Garage porten skulle gerne køre op og ned uden problemer, med meget lidt modstand. Den skal kunne holde sig selv åben 3-4 meter over jorden ,og kan den ikke det er den ude af balance, og skal justeres af en fagmand.

Månedlig inspektion og test af din automatiske garageport kan forebygge ulykker, og skade på dig selv, din familie og din ejendom. Her er et par af de mest hyppige problemer vi har set ved ældre garageporte:

Garageporte og deres hyppige problemer

  • Hvis garageporten automatisk åbner, men ikke vil lukke igen kan sensoren på sikkerhedsbjælken være I stykker, skæv eller ikke sat til.
  • En garageport åbner der kan styres ved hjælp af fjernbetjeningen, men ikke ved knapperne monteret på væggen kan tyde på en løs forbindelse i knappen.
  • En fjernbetjening der ikke fungere kan være noget så simpelt som døde batterier, en død transmitter eller en ødelagt antenneledning på automatikken.
  • Hvis garageport automatikken kører, men garageporten ikke åbner, kan det betyde slidte tandhjul, en ødelagt kæde eller en fejl.
  • En fejl i transmitteren, en kortslutning i vægknappen eller et defekt kort kan forsage uhensigtsmæssig åbning af garageport.
  • Hvis din fjernbetjening kun kan åbne garageporten indenfor 20m betyder det, at batteriet er svagt og skal udskiftes.

Renovering af hus og hjem

Det er ikke en let opgave at renovere hjemmet. Det kræver en masse hårdt arbejde, og en masse forberedelser for at sikre en perfekt renovering. Det er utrolig tid- og pengekrævende arbejde hvis man vil opnå det ønskede mål om en bedre bolig. Men, takket være internettet kan selv uerfarne husejere finde information nok til, at kunne gennemføre restorationsopgaver selv! Et renoveringsprojekt kan koste dig hundrede tusinde kroner, så læs videre for at sikre dig, at du får noget for pengene.

Når man går og overvejer en renovering af boligen kan der være mange tanker omkring hvilke områder der skal forbedres. Det kan være i køkkenet, stuen, garagen eller måske endda loftet. Derfor er det vigtigste inden du starter, at du har lagt en klar plan for dit projekt. Du vil for alt i verden undgå, at påbegynde dit projekt, og halvvejs igennem det ikke vide hvad du skal gøre.  Så, spørg dig selv om, hvorfor du gerne vil renovere dit hjem, hvad det kommer til at kræve af tid, penge og materialer og om du skal bruge professionel hjælp til nogle af opgaverne.

Ved at samle ideer, tips og tricks i de planlæggende faser sparer du selv ikke bare et par kroner, men også hovedpinen i senere hen, at stå med et projekt du ikke kan overskue. Det er vigtigt for husejere, at gøre sig tanker om materialerne der skal bruges, sætte penge til side til underleverandører og leverandøre, og sidst men ikke mindst, kvalitetssikring.  Hus at gode råd i mange tilfælde er gratis, så tag fat i entreprenører eller et tømrerfirma, og spørg dem til råds. En arkitekt vil også kunne hjælpe dig med, at se de problemer der ellers ville være gået forbi dig. I så fald vil vedkommende foreslå ændringer eller løsninger til problemer, som du kan anvende under renoverings processen.

Følgende er fejl vi ofte ser hos husejere, der prøver at gøre-det-selv når det kommer til renoveringen:

Utilstrække planlægning

Sucessen af dit projekt kommer helt an på hvor godt, du har planlagt det. En god, solid plan hjælper dig med at holde fokus på de vigtigste opgaver.


Dårlig materialestyring

Det er en enorm opgaver, at planlægge hvilke materialer man kommer til, at skulle bruge i sit projekt. Men det kan samtidigt også være en dyr affære ikke, at have de rette materialer til rådighed når man skal bruge dem. Hvis du er i tvivl om hvilke materialer du kommer til, at skulle bruge i dit renoveringsprojekt, anbefaler vi at du kontakter en ekspert.

Dårlig kvalitetssikring

Brug en checkliste for hver fase af renoveringen. De tre vigtigste dele af et renoveringsprojekt inkluderer rammer, fundamentet og service. Det fundamentale er det, resten af projektet bygger på.

Dårlig håndtering af økonomien

Være sikker på at holde styr på faktura, indkøb osv., og sørg for at alting er godt organiseret. Sådan et projekt kan hurtigt løbe op i mange tusinde kroner, så det er vigtigt at danne sig et indblik i det finansielle.

Dårlig underleverandørstyring

Vælger du at få hjælp fra professionelle (såsom bygherre) har disse projektledere et godt netværk af underleverandører. I et komplet boligfornyelses projekt kan der være mellem 5 og 25 underleverandører! Derfor er et system til administration, inddragelse og kvalificering vigtigt.